Teknik Dökümanlar

Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği Metni (1175)
BOTAŞ Boru Hatlarında Kullanılan Başlıca Ulusal ve Uluslar arası Standartlar (1627)
BOTAŞ Boru Hatlarına Alt işaret Levhasının Havadan Görüntüsü (BOT-TYP-PL-0065-2/2) (1002)
BOTAŞ Boru Hattı Güzergah Şeridi Mesafeleri (BOT-TYP-PL-0010-1/1) (868)
BOTAŞ Boru Hattı Kanalı ve Toprak Geri Doldurma Ebatları (BOT-TYP-PL-0015-1/1) (956)
BOTAŞ Tasarım faktörü 0,40’dan büyük olan (nüfus yoğunluğu az olan yerlerde) doğal gaz boru hatlarında emniyet mesafeleri (1006)
BOTAŞ Tasarım faktörü 0,40’dan küçük olan (nüfus yoğunluğu çok olan yerlerde) doğal gaz boru hatlarında emniyet mesafeleri (825)
BOTAŞ Doğal gaz veya ham petrol akışı yönünde boru aksı sağ ve sol azami ile asgari güzergâh genişlikleri (905)
BOTAŞ Doğal gaz veya ham petrol boru hatları kanal ebatları ve toprak geri doldurma durumları (818)
BOTAŞ Doğal gaz boru hattına ait tesislerin dış sınırından itibaren diğer tesislere olan emniyet mesafeleri (832)
BOTAŞ Aynı güzergâh şeridinde paralel döşenen yer altı doğal gaz boru hatları asgari yakınlaşma mesafeleri (945)
BOTAŞ Yer altına döşenen farklı mevcut tesislerin yeni doğal gaz boru hattına asgari yakınlaşma mesafeleri (795)
BOTAŞ Boru Hatlarında (Ø>=24") Tipik Hat Vana Yapısı (BOT-TYP-PL-0110-1/2) (838)
BOTAŞ Boru Hatlarında (Ø < 24") Tipik Hat Vana Yapısı (BOT-TYP-PL-0110-2/2) (728)
BOTAŞ Kesonlu Yol Geçişleri (BOT-TYP-PL-0020-1/3) (943)
BOTAŞ Kesonlu Yol Geçişlerde Keson Detayı (BOT-TYP-PL-0045-1/1) (984)
BOTAŞ Kesonsuz Yol Geçişleri (BOT-TYP-PL-0020-2/3) (917)
BOTAŞ Kesonsuz Yol Geçişleri (Küçük Yollar) (BOT-TYP-PL-0020-3/3) (903)
BOTAŞ Geçişlerde (Sulama Kanalları ve Yollar) İçin Kullanılan Beton Plakaların Detayı (BOTTYP-PL-0050-1/1) (923)
BOTAŞ Raylı Sistem Geçişleri (BOT-TYP-PL-0025-1/1) (950)
BOTAŞ Nehir Geçişleri (BOT-TYP-PL-O030-1/4) (923)
BOTAŞ Nehir Geçişlerinde Kullanılan Kesintisiz Beton - Kaplama Kesiti (BOT-TYP-PL-0053-1/1) (826)
BOTAŞ Dere Geçişleri (BOT-TYP-PL-0030-2/4) (862)
BOTAŞ Sulama Amaçlı Kanal Geçişleri (BOT-TYP-PL-0030-4/4) (832)
BOTAŞ Başka Bir Boru Hattı İle Kesişme Durumu (BOT-TYP-PL-0035-1/1) (899)
BOTAŞ Boru hattı ile enerji nakil hattı arasındaki uzaklık mesafesi (811)
BOTAŞ Boru Hattı Üzerinden Enerji Nakil Hattı Geçmesi Durumu (BOT-TYP-PL-0040-1/1) (833)
BOTAŞ Tel çit (dış sınır) ile istasyon arasında boş bırakılacak asgari mesafe (831)
BOTAŞ Hat vanaları arasındaki azami kabul edilebilir mesafe (766)
BOTAŞ Boru hatlarının başka altyapı tesisleri ile keşismesi halinde boru hattının üzerinde bulunan asgari toprak tabakası kalınlığı (831)
BOTAŞ Boru Hattının Yamaç Geçişlerinde Sabitleme Durumu (BOT-TYP-PL-0018-1/1) (907)
BOTAŞ Boru hatlarıyla teknik altyapı tesisleri arasındaki yatay, düşey, net ve en küçük aralıkla (801)
BOTAŞ Özel Güvenlik Bölgesi Tanıtım Resmi (2565 sayılı AYBGBK eki) (799)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik Koruması-Boru Potansiyeli Ölçü Kutusu / STP (BOT-TYP-PL-210-1/7) (851)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik Koruması - Keson Ölçü Kutusu / CTP (BOTTYP-PL-0210-2/7) (840)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik Koruması - Akım Ölçü Kutusu / ATP (BOTTYP-PL-0210-3/7) (825)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik Koruması - Eş Potansiyel Ölçü Kutusu / ETP (BOT-TYP-PL-0210-4/7) (957)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik Koruması - Yabancı Boru Ölçü Kutusu / EPC (BOT-TYP-PL-0210-5/7) (869)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik Koruması - Toprak Altı izole Kaplln ölçü Kutusu / SIJ (BOT-TYP-PL-0210-6/7) (943)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik Koruması - Boru Tip Ölçü Kutusu İmalat Resmi (BOT-TYP-PL-0210-7/7) (798)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik Koruması - Deniz içi Yapılar İçin Galvanik (BOT-TYP-PL-0220-1/2) (824)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik Koruması - Yatay Anot Yatağı (BOTTYP-PL-0220-2/2) (918)
BOTAŞ Boru Hattının Korozyona Karşı Katodik koruması - Katodik Koruması - Katodik Koruma istasyonu (BOT-TYP-PL-0230-1/1) (854)
BOTAŞ Boru Hattı Tesisleri İçin Tel Örgü ve Kapı Yapısı (BOT-TYP-PL-0055-1/1) (816)
BOTAŞ Boru hatlarının korozyon kontrolü için pig atılması veya ultrasonik et kalınlığı ölçüm (UT) sıklıkları (850)
BOTAŞ Boru Hatlarında Plg istasyonu Yapım Şekil (Çok Yönlü) (BOT-TYP-PL-0150 -1/2) (842)
BOTAŞ Boru Hatlarında Plg istasyonu Yapım Şekil - Tek Yönlü (BOT-TYP-PL-0150-2/2) (800)
BOTAŞ Tek Yönlü Yarım Pig istasyonu-Boru Hatlarında Plg istasyonu Yapım Şekli - Tek Yönlü (BOT-TYP-PL-0160-1/2) (866)
BOTAŞ Çift Yönlü Yarım Pig istasyonu-Boru Hatlarında Plg İstasyonu Yapım Şekli - Çok Yönlü (BOT-TYP-PL-0160-2/2) (834)
BOTAŞ Boru Hatlarında (Ø>=24") Pig istasyonu Tipik Hat Vana Yapısı (BOT-TYP-PL-0170-3/4) (792)
BOTAŞ Boru Hatlarında (Ø< 24") Pig İstasyonu Tipik Hat Vana Yapısı (BOT-TYP-PL-0170-4/4) (660)